DECONT 300 PDF

In Monitorul Oficial nr. Persoanele impozabile care conduc evidenta contabila, potrivit legii, pentru operatiunile realizate pe baza de contract de asociere in participatiune declara inclusiv datele si informatiile privind taxa pe valoarea adaugata rezultate din astfel de operatiuni. Decontul se va depune pentru luna a doua a trimestrului, dar va cuprinde si operatiunile realizate in prima luna a acestuia. Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. Sunt exceptati de la aceasta prevedere: a contribuabilii mari, pentru deconturile care se depun prin intermediul Sistemului electronic national, conform legii; b contribuabilii care depun declaratiile fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta, pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Author:Mikaramar Arashitilar
Country:Peru
Language:English (Spanish)
Genre:History
Published (Last):16 March 2009
Pages:394
PDF File Size:8.29 Mb
ePub File Size:14.24 Mb
ISBN:413-2-52164-506-3
Downloads:51075
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:NedalIn Monitorul Oficial nr. Persoanele impozabile care conduc evidenta contabila, potrivit legii, pentru operatiunile realizate pe baza de contract de asociere in participatiune declara inclusiv datele si informatiile privind taxa pe valoarea adaugata rezultate din astfel de operatiuni.

Decontul se va depune pentru luna a doua a trimestrului, dar va cuprinde si operatiunile realizate in prima luna a acestuia. Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. Sunt exceptati de la aceasta prevedere: a contribuabilii mari, pentru deconturile care se depun prin intermediul Sistemului electronic national, conform legii; b contribuabilii care depun declaratiile fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta, pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Formularele se depun in format hartie, semnat si stampilat conform legii, la organul fiscal competent. Formularul se editeaza in doua exemplare: — un exemplar se depune la organul fiscal competent; — un exemplar se pastreaza de catre platitor. Programul de asistenta este pus la dispozitia contribuabililor gratuit de unitatile fiscale sau poate fi descarcat de pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Nu se inscriu in decont: — taxa pe valoarea adaugata din facturile de executare silita, de catre persoanele abilitate prin lege sa efectueze vanzarea bunurilor supuse executarii silite; — diferentele de taxa pe valoarea adaugata de plata constatate de organele de inspectie fiscala, pentru care nu este reglementata includerea in decont; — documentele neevidentiate in jurnalele pentru cumparari sau vanzari, constatate de organele de inspectie fiscala; — taxa pe valoarea adaugata pentru care se afla in derulare o inlesnire la plata.

Se inscrie cu cifre arabe numarul perioadei de raportare de exemplu: 01 pentru ianuarie, 03 pentru trimestrul I, 06 pentru semestrul I, 12 pentru an.

Anul pentru care se completeaza declaratia se inscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere de exemplu, Reprezentantul fiscal desemnat de o persoana impozabila stabilita in strainatate inscrie codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile straine, care este diferit de codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit pentru activitatea proprie a reprezentantului.

Se inscriu, de asemenea, ajustarile bazei de impozitare prevazute la art. Randul 2 — se inscriu regularizarile ulterioare datorate unor evenimente care determina modificarea datelor declarate la rd. De asemenea, se inscriu orice regularizari ulterioare, cu exceptia celor referitoare la serviciile intracomunitare care se inscriu la randurile 4 si 8. Randul 3. Randul 4 — se inscriu regularizarile ulterioare datorate unor evenimente care determina modificarea datelor declarate la rd.

Randul 7. Randul 8 — se inscriu regularizarile ulterioare datorate unor evenimente care determina modificarea datelor declarate la rd. Randul 15 — se evidentiaza sumele rezultate din corectarea informatiilor de la rd.

Randul 18 — se inscriu aceleasi informatii declarate la rd. Randul 19 — se inscriu aceleasi informatii declarate la rd.

Randul Randul 20 — se inscriu aceleasi informatii declarate la rd. Nu este obligatorie inscrierea in decont a sumelor care nu sunt incluse in baza impozabila. Randul 26 — se inscrie taxa pe valoarea adaugata efectiv dedusa pentru achizitiile prevazute la rd.

Nu se preia in acest rand taxa pentru care nu se permite exercitarea dreptului de deducere conform art. Totalul rd. Randul 27 — se inscriu sumele reprezentand taxa pe valoarea adaugata efectiv restituita, in baza art. Randul 29 — se inscriu diferentele de taxa pe valoarea adaugata rezultate ca urmare a ajustarii anuale pe baza de pro rata definitiva, prevazute la art. Pentru primul decont de taxa pe valoarea adaugata, depus dupa publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentelor instructiuni, se preia suma prevazuta la rd.

Randul 35 — se preia suma prevazuta la rd. Nu se admit intocmirea si depunerea de deconturi rectificative pentru corectarea datelor din deconturile anterioare.

ALEXIA SIN AGRAFIA PDF

DECONT 300 TVA PDF

Declaratia se depune pana la data depunerii decontului de taxa pe valoarea adaugata aferent perioadei fiscale urmatoare, dar nu mai tarziu de termenul legal pentru depunerea acestui decont. La cerere se anexeaza o copie a jurnalelor de TVA din luna respectiva, precum si o copie dupa decontul de TVA , impreuna cu recipisa. Corectarea erorilor materiale din decontul de taxa pe valoarea adaugata se poate face in cadrul termenului de prescriptie a dreptului de a stabili creante fiscale prevazut de Legea nr. Corectarea decontului de taxa pe valoarea adaugata, potrivit prezentelor instructiuni, nu este posibila pentru perioade fiscale care au fost supuse inspectiei fiscale sau pentru care este in curs de derulare o inspectie fiscala. Prin exceptie de la pct. In acest caz, cererea de corectare a erorii materiale, depusa de persoana impozabila, va fi insotita de dispozitia de masuri, in copie si original. Corectarea erorilor materiale din decontul de taxa pe valoarea adaugata se realizeaza de compartimentul cu atributii de rambursare a taxei pe valoarea adaugata din cadrul organului fiscal competent, denumit in continuare compartiment de specialitate.

BAUDRILLARD AGONY OF POWER PDF

Decont 300

Tba comerciala primita de la furnizor si inscrisa pe factura de achizitie, reduce costul de achizitie al bunurilor. Posted in Contabilitate Leave a comment. This site uses cookies. Reducerile comerciale care se primesc ulterior facturarii bunurilor corecteaza costul stocurilor daca acestea mai sunt in gestiune. De asemenea, prin Legea nr. If within the body of a communication there is that judgement, that part will be taken out. TCTerms decpnt here for the purpose of finding answers to questions.

BD238 DATASHEET PDF

Instructiunile de completare a noului decont de TVA(D300)-publicate in 20.08.2019

.

Related Articles