ISTORIJA KINESKE FILOZOFIJE PDF

Praksa 3. Iskrenost 4. Postojale su tri glavne faze daoizma. Stvari se menjaju, ali zakoni na kojima se zasnivaju promene ostaju nepromenljivi.

Author:Tajar Kikazahn
Country:Luxembourg
Language:English (Spanish)
Genre:Software
Published (Last):9 September 2007
Pages:330
PDF File Size:9.1 Mb
ePub File Size:17.44 Mb
ISBN:175-1-24501-772-7
Downloads:44996
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:VuktilarPraksa 3. Iskrenost 4. Postojale su tri glavne faze daoizma. Stvari se menjaju, ali zakoni na kojima se zasnivaju promene ostaju nepromenljivi. To je druga faza u razvoja daoizma.

Dao jeste koncept ove vrste. To su voda , vatra , drvo , metal , zemlja. Zemlja stvara metal, koji dominira jeseni. Metal stvara vodu, koja dominira zimom. Ceo svet posmatran je kao jedan mehanizam, ako se jedan deo pokvari, mora uticati na drugi deo. Teorija Jina i Janga uglavnom se povezivala sa Knjigom promena.

U trigramima cele crte predstavljaju Jang, a prekinute Jin. Broj Neba tj. Janga je neparan, jedan, a broj Zemlje tj. Jina je paran, dva. Mo Ci [7] i njegovi sledbenici potekli su od vitezova-lutalica. Mo Ci i mocisti kritikovli su tradicionalne institucije i bili su protivnici konfucijanske filozofije. U njima navodi da Bog postoji, da voli ljudski rod i da je njegova volja da se svi uzajamno vole.

Koncepti koji se originalno povezuju sa agrikulturalizmom su imali uticaj i na Konfucijanstvo , Legalizam i na kinesku filozofiju kao celinu. Sve osobe ispod vladara su jednake pred zakonom. Moralna svest se vrlo rano pojavila u Kini. U staro doba, moralni i obrazovani ljudi smatrani su mudaracima. Jang predstavlja vazduh i vatru. Upravo, ovo je jedan od osnova akupunkture. Akupunkturna terapija se zapravo zasniva na tome da su organi klasifikovani u parove koji razmenjuju pozitivne i negativne energije a akupunkturista ima zadatak da potpomogne takozvanu razmenu uticaja.

Oni ne mogu jedno bez drugog jer kada vosak nestane tada nema ni plamena.

GROVER INDUCTANCE CALCULATIONS PDF

Historija filozofije

Filosofija je u Kini bila briga svake obrazovane osobe. U davna vremena, ukoliko je covek uopste bio obrazovan, prvo obrazovanje koje je dobijao bilo ie filosofsko. Kada su deca odlazila u skolu, prvo sto su ucila da citaju bile su Cetiri knjige, koje se sastoje od KonJuczjanskog Itioa, Mencijevih dela, Velikog znanja i Doktrine sredine. Cetiri knjige su predstavljale najvaznije tekstove neokonfucijanske filosofije. Ponekad, kad su deca tek pocinjala da uce znakove, davano im je da citaju neku vrstu udzbenika, Ovaj je bio poznat kao Troznacno hlasicno delo, a tako je nazvan jer se svaka recenica u knjizi sastojala od tri znaka rasporedena tako da pri recitovanju daju ritmicki ucinak, te tako pomognu deci da ih lakse upamte.

ELMO P30 PDF

ISTORIJA KINESKE FILOZOFIJE

Judal This would mean that the human kind is not morally neutral, but by nature necessarily immoral and malicious. He endeavours to prove that man is born with the innate tendency towards gaining something and has a preference for sensual pleasures. The paper presents Chinese feng shui, as an example of design approach, which uses the manipulation of life force qi for a more supportive living environment. Private villa Vital house P.

Related Articles