IVO ANDRIC PUT ALIJE DJERZELEZA PDF

Han je zato bio posve pun. Putnici koji su tamo dolazili, bili su raznoliki. Tada se po prvi puta moglo primetiti da je nizak i zdepast. Vrlo brzo Alija je postao kao svaki drugi gost u hanu. Pio je i jeo sa svima, kockao i pjevao.

Author:Donris Voodoozilkree
Country:Finland
Language:English (Spanish)
Genre:Video
Published (Last):27 November 2015
Pages:314
PDF File Size:3.11 Mb
ePub File Size:16.4 Mb
ISBN:333-2-52640-197-4
Downloads:19308
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MukoraTe tako je Ali i pored toga, glavni junak je iskren prema svima, pa i prema sebi. Opet smeh, vriska, pljeskanje. Da vidi! Ovaj uzvik je i izraz njegovog dubokog uverenja da mu se nanosi nepravda.

Lepota je u ovoj pripoveci gradacijski data: nije jednostavna niti je svuda uvek ista. Njeno pojavljivanje je nenadano i iznenadno; takvo je i nestajanje iz vidnog polja. U liku prelepe Katinke otelovljena je fatalnost lepote, lepota koja postaje teret i za devojku i za njenu porodicu. Mali pritoci Drine nabujali su i odnijeli drveni most na putu u Priboj i podrovali puteve na nekoliko mjesta. Neki begovi, Posavljaci. Arapin koji prodaje lijekove i zapise, nakite od korala i prstenje na koje sam urezuje inicijale.

Ruke su mu bile nesrazmjerno duge. Gosposko je ono, heej! Pljesak, vrisak i smijeh. Jedni taru suze, a drugi polegli po travi pa se samo valjaju od smijeha. Nisu mu mogli razabrati izraz lica, ali taj pogled je bio opasan. U travi se bijelila jedna marama, ostavljena u hitnji i strahu. Ta praznina ga dokraja razljuti. Udarao je na vrata, ali su sva bila, kao ukleta, zatvorena. Glas je bio tup od ljutine.

Da on vidi! Uputio se nekim puteljcima prema drumu. Bio je poguren, ili se samo pravio da bi izgledao stariji. A oni bijahu lole i rasipnici, nasilni i sramotni, daleko poznati po zlu.

A on ih samo gleda. Tu je bio ciganski dernek. Gorile su vatre. Kolo nije prestajalo. Ljuljni, Zemko! A Zemka se umorila. Svirka staje. Mrak pada. Tako je sjedio dugo. Bilo je tamno. On se osmjehnu. Uhvatili su ih u jednoj mehani na drumu koji vodi u Trnovo. Proveli su ih kroz sve Sarajevo.

Svijet se obazirao. Njih su pogubili brzo, i odmah sa sutonom sahranili na Bakijama. Majka im je izdahnula, bez jauka, kad je s divanane ugledala gdje ih vode. Redom su ga pozivali na iftar. Jeo je, a jelo ga je ujedalo za srce. Obojica su nastojala da sjednu licem prema ulici i vratima. Od njega je saznao sve o toj djevojci. Nikad nije smjela izlaziti. Kako si, Katinka?

Ama gdje si ti? Nigdje te nema! Svi su se dugo smijali. Arnaut je klimao glavom. Arnautin je gledao preda se. Nadimao se od gnjeva. Novi val krvi zapljusnu. Sunce je dobro sjalo. Da se nigdje ne mora zakretati. Gojna udovica. Strasna a prevejana Jevrejka. Samo Jekaterine! Jedino do Jekaterine se ide ravno! Svoju prvu pesmu U sumrak objavio je U junu Tokom Od Godine Staro, a mlado.

MANUAL ASPEL PROD PDF

Put Alije Đerzeleza

.

FRACTURAS TRATAMIENTO Y REHABILITACIN HOPPENFELD PDF

Put Alije Đerzeleza, Ivo Andrić – Analiza dela

.

Related Articles