JAARVERSLAG PRORAIL 2012 PDF

De afspraken met het ministerie van IenM en het strategisch programma van ProRail zijn hier leidraad voor. De gemiddelde scores op de doelstellingen die met het ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn vastgesteld, laten in sommige gevallen een opwaartse trend zien. Maar op andere onderdelen blijven deze nog onder de afgesproken doelstellingen. De resultaten werden bereikt in een fase waarin het hele spoornetwerk een transformatie doormaakt met tal van grote en kleine vernieuwingsprojecten zowel op het spoor als bij de stations.

Author:Kigalkree Vigami
Country:Brazil
Language:English (Spanish)
Genre:Automotive
Published (Last):14 February 2010
Pages:263
PDF File Size:2.34 Mb
ePub File Size:17.81 Mb
ISBN:474-7-80799-864-5
Downloads:54849
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TygozuruDe afspraken met het ministerie van IenM en het strategisch programma van ProRail zijn hier leidraad voor. De gemiddelde scores op de doelstellingen die met het ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn vastgesteld, laten in sommige gevallen een opwaartse trend zien.

Maar op andere onderdelen blijven deze nog onder de afgesproken doelstellingen. De resultaten werden bereikt in een fase waarin het hele spoornetwerk een transformatie doormaakt met tal van grote en kleine vernieuwingsprojecten zowel op het spoor als bij de stations.

De nieuwe flyover in Den Bosch. Resultaten in het kort In heeft ProRail 3,3 miljoen treinritten mogelijk gemaakt op het Nederlandse spoornetwerk. Het aantal roodseinpassages is in licht gedaald. Het aantal malen dat het zogenaamde gevaarpunt is bereikt, laat een stevige daling zien van 60 in naar 39 in Dit betekent dat het risico op een eventuele botsing verder is verkleind.

In voerde ProRail circa 1. Het totaal van de investeringen in het spoor en stations bedroeg EUR 1,2 miljard.

Dit is een lichte verbetering ten opzichte van Een trein is op tijd - oftewel: punctueel - als hij bij aankomst minder dan 3 minuten vertraging heeft.

Voor het goederenvervoer is de afgesproken doelstelling niet gehaald. Grote werkzaamheden- met name in Brabant- met als gevolg omleidingsroutes, hadden hier een effect op.

Naast technische storingen was er in het verslagjaar ook sprake van een lange winter, zeer gladde sporen in de herfst en diverse stormen tegen het einde van het jaar waarbij bomen op het spoor vielen. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft ProRail een voorwaardelijke boete opgelegd en de onderneming de gelegenheid gegeven om in alsnog aan de overeengekomen doelstellingen te voldoen waardoor de boete kan vervallen.

Veiligheid Maatregelen van ProRail en de vervoerders, gericht op het terugbrengen van het aantal roodseinpassages, leidden tot een lichte daling in van naar Het betreft hier het spoornetwerk dat onder beheer valt van ProRail. Dit alles maakt onderdeel uit van het gezamenlijke beleid het spoor steeds veiliger te maken en optimaal veilig te houden. ProRail heeft in nieuwe maatregelen genomen en scherpe publiekscampagnes gelanceerd om de veiligheid rond het spoor te verhogen.

Dat blijft noodzakelijk omdat het aantal aanrijdingen op overwegen weliswaar is afgenomen maar het aantal dodelijke ongevallen gelijk is gebleven in In het afgelopen jaar waren er 36 aanrijdingen op overwegen 38 en er vielen 14 dodelijke ongevallen te betreuren Vernieuwing infrastructuur ProRail is bezig met de grootste stations- en spoorvernieuwing sinds het ontstaan van de spoorwegen.

In november is het nieuwe station Maastricht Noord op de lijn Maastricht—Heerlen feestelijk geopend. Op de Maasvlakte 2 is veel werk verzet voor de nieuwe spoorinfrastructuur en spoorterminals, die volgens planning in operationeel zullen zijn. Duurzaam spoor Wij werken aan de concrete uitwerking van de verduurzaming van het spoor en sturen de organisatie in de gewenste richting op basis van heldere doelstellingen.

Wederom heeft ProRail het op een na hoogste niveau van de CO2- prestatieladder behaald. Dit is conform onze doelstelling voor Taakstelling ProRail dient in conform die taakstelling structureel EUR 48 miljoen te hebben bespaard. ProRail heeft in een eerste deel van deze besparing gerealiseerd. Het overgrote deel van de besparing zal zijn beslag nog moeten krijgen.

Om dat te bereiken heeft ProRail het voornemen om in de periode tot en met het aantal arbeidsplaatsen met in totaal te reduceren. Dit zal de nodige inspanning gaan vergen van de organisatie.

Het online jaarverslag en het jaarverslag in pdf-vorm zijn beschikbaar via www. Gepubliceerd op.

BUPRENORFINA FARMACOCINETICA Y FARMACODINAMIA PDF

Jaarverslagen

Together, these two parts make up the Network Statement, which article 58 of the Railway Act Spoorwegwet refers to. Network Statement Network Statementupdated version Laatst gewijzigd: Supplement 1 to the Network Statement Laatst gewijzigd: Supplement 4 to the network statement First come, first serve principe for ad hoc requests; Compensation of ad-hoc capacity for management; Stabling charge Combined Network; Reservation charge in case of cancellation; Invoicing; Application planning and performance information TSI; Terms of delivery Train Path service; Silent rolling stock discount; Main siding line Alphen aan den Rijn; Performance scheme for freight transport; Axle load Zwolle — Deventer; Power supply Zwolle — Kampen and Rhenen — De Haar Aansluiting; Private passenger transport. Heeft u als medewerker van een overheidsorganisatie een vraag? ProRail, Network Statementupdated version Laatst gewijzigd: Train length for freight trains on border route sections. Hoe kunnen we de jaarvegslag verbeteren? ProRail, Network Statementinitial issue Laatst gewijzigd: Neem contact op met: In the Network Statement, you will also find an overview of the services offered by ProRail; access to shunting tracks for instance, or placement of additional travel information panels at stations. Heeft u een vraag?

BFT CLONIX 4 RTE PDF

Jaarverslag ProRail 2013

.

ANNALISA COLZI PDF

Cookiebeleid

.

2N3553 DATASHEET PDF

JAARVERSLAG PRORAIL 2012 PDF

.

Related Articles