KHULAFA AR RASHIDUN PDF

He was the son of al-Mahdi , the third Abbasid caliph ruled — , and al-Khayzuran , a former slave girl from Yemen , who was a woman of strong personality and who greatly influenced affairs of state in the reigns of her husband, mother and sons. The latter expedition was a huge undertaking, and even reached the Asian suburbs of Constantinople. Caliphate[ edit ] Map of the Abbasid Caliphate and its provinces, c. He began his reign by appointing very able ministers, who carried on the work of the government so well that they greatly improved the condition of the people. Tribute paid by many rulers to the caliph funded architecture , the arts and court luxuries.

Author:Jubei Maur
Country:Bolivia
Language:English (Spanish)
Genre:Love
Published (Last):3 January 2018
Pages:19
PDF File Size:3.3 Mb
ePub File Size:6.43 Mb
ISBN:631-3-68023-921-3
Downloads:80838
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:KazishakarKhalifah Abu Bakar as-Siddiq[ sunting sunting sumber ] Untuk rencana lanjut, sila lihat Abu Bakar Semasa Muhammad sedang sakit tenat, baginda mengarahkan supaya Abu Bakar mengimamkan solat orang Islam. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, sebuah majlis yang dihadiri oleh golongan Ansar dan Muhajirin ditubuhkan untuk melantik seorang khalifah bagi memimpin umat Islam. Hasil daripada perjumpaan itu, Abu Bakar dilantik dan menjadi khalifah pertama umat Islam.

Perlantikan Abu Bakar mendapat tentangan daripada beberapa orang yang ingin melantik Ali Abi Talib sebagai khalifah antaranya ialah golongan khawarij. Antara kejayaan yang diperoleh Abu Bakar ialah melancarkan kempen untuk menghapuskan golongan Riddah dan nabi palsu dalam siri Peperangan Islam-Riddah , pengumpulan Al Quran , dan berjaya menawan beberapa kawasan milik Empayar Parsi dan Byzantine.

Beliau wafat pada tahun Abu Bakar mencalonkan Umar sebagai penggantinya sebelum kematiannya pada tahun M. Dengan itu Umar menjadi khalifah kedua umat Islam. Pada tahun , selepas pengempungan Baitulmuqaddis yang agak lama, tentera Islam berjaya menakluk kota tersebut. Umar banyak melakukan perubahan terhadap sistem pemerintahan Islam, seperti menubuhkan pentadbiran baharu di kawasan yang baru ditakluk, memberi upah kepada tentera dan membuat jadual giliran bertugas, mewujudkan pejabat pos untuk surat menyurat, menyelaras aliran sungai untuk tujuan pertanian dan melantik panglima-panglima perang yang berkebolehan.

Kota Basra dan Kufah juga dibina semasa pemerintahannya. Beliau memerintah selama dua belas tahun iaitu dari tahun sehingga tahun Antara pembaharuan yang dibuat ialah menubuhkan angkatan tentera laut yang diketuai oleh Muawiyah dan membuat dasar terbuka dalam hubungan politik dan urusan dagangan. Beliau juga berjaya menyalin semula ayat al-Quran dalam bentuk yang sempurna dan dikenali sebagai Mushaf Uthman. Semasa pemerintahannya, keseluruhan Iran , sebahagian daripada Afrika Utara , dan Cyprus menjadi sebahagian daripada empayar Islam.

Uthman wafat pada tahun akibat dibunuh oleh pemberontak yang tidak puas hati dengan pemerintahannya. Untuk rencana lanjut, sila lihat Ali Abi Talib Pada tahun M, khalifah ketiga Islam iaitu Khalifah Uthman Affan wafat kerana dibunuh oleh pemberontak di dalam rumahnya sendiri. Segelintir masyarakat kemudiannya mencadangkan supaya Ali menjadi khalifah tetapi Ali menolak. Namun selepas didesak oleh pengikutnya, beliau akhirnya bersetuju menjadi khalifah. Ketika pemerintahannya telah terjadi dua perang saudara di kalangan umat Islam, iaitu Perang Jamal "Perang Unta" antara tentera pimpinan Ali dengan pengikut Saiditina Aisyah binti Abu Bakar.

Dalam perang ini, Zubair ibn Awwam dan Talhah ibn Ubaidillah telah terkorban. Perang Jamal berjaya dipadam oleh Khalifah Ali. Dalam peperangan ini, Ammar ibn Yasir terkorban. Penentangan ini berjaya ditamatkan apabila empayar Islam dipecahkan kepada dua. Ali wafat pada tahun Masihi akibat dibunuh oleh Abdul Rahman bin Muljam ketika beliau dalam perjalanan ke masjid untuk menunaikan solat subuh.

Garis masa Khulafa al-Rasyidin[ sunting sunting sumber ] Dimaklumkan bahawa catatan masa tahun-tahun pemeritahan khalifah tidak berlaku pada hari pertama tahun baru.

FAMA VA EN CALIFORNIE PDF

Khulafa al-Rasyidin

Mian, Al-Nahl, Spring The four Khulafa of the Holy Prophet, peace and blessings be upon him, are known as the Khulafa-e-Rashideen, or the rightly guided successors. The following article is a brief account of the lives and achievements of those Khulafa, may Allah be pleased with them. His lineage can be traced back to the Holy Prophet, peace and blessings be upon him, in the sixth generation before him. He was born to a subtribe of Quraish, in AD in Mecca and was raised there. When he came of age, he became a cloth merchant. He was a close friend of the Holy Prophet, peace and blessings be upon him.

SPECULUM HUMANAE SALVATIONIS PDF

KHULAFA AR RASHIDUN PDF

Khalifah Abu Bakar as-Siddiq[ sunting sunting sumber ] Untuk rencana lanjut, sila lihat Abu Bakar Semasa Muhammad sedang sakit tenat, baginda mengarahkan supaya Abu Bakar mengimamkan solat orang Islam. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, sebuah majlis yang dihadiri oleh golongan Ansar dan Muhajirin ditubuhkan untuk melantik seorang khalifah bagi memimpin umat Islam. Hasil daripada perjumpaan itu, Abu Bakar dilantik dan menjadi khalifah pertama umat Islam. Perlantikan Abu Bakar mendapat tentangan daripada beberapa orang yang ingin melantik Ali Abi Talib sebagai khalifah antaranya ialah golongan khawarij. Antara kejayaan yang diperoleh Abu Bakar ialah melancarkan kempen untuk menghapuskan golongan Riddah dan nabi palsu dalam siri Peperangan Islam-Riddah , pengumpulan Al Quran , dan berjaya menawan beberapa kawasan milik Empayar Parsi dan Byzantine. Beliau wafat pada tahun Abu Bakar mencalonkan Umar sebagai penggantinya sebelum kematiannya pada tahun M.

8252 MICROPROCESSOR PDF

Harun al-Rashid

Umar expanded the treasury and established a government building to administer the state finances. During the caliphate, the Muslims repaired many of the aging wells in the lands they conquered. Many canals were purchased, and new ones constructed. While some canals were excluded for the use of monks such as a spring purchased by Talhah , and the needy, most canals were open to general public use. Some canals were constructed between settlements, such as the Saad canal that provided water to Anbar, and the Abi Musa Canal to provide water to Basra.

Related Articles