NIEUWE BIJBELVERTALING PDF

Zowel de canonieke als de deuterocanonieke boeken zijn er in vertaald. De deuterocanonieke boeken zijn echter niet opgenomen in elke NBV, zodat iedere lezer zelf kan bepalen of hij of zij een bijbel met of zonder deuterocanonieke boeken gebruikt. Bijbelwetenschappers komen steeds weer tot nieuwe ontdekkingen die de betekenis van de Bijbeltekst verduidelijken. Nieuwe bijbelvertalingen zijn van tijd tot tijd nodig om die nieuwe wetenschappelijke inzichten door te geven.

Author:Kagarisar Munris
Country:Nepal
Language:English (Spanish)
Genre:Software
Published (Last):1 April 2016
Pages:399
PDF File Size:1.80 Mb
ePub File Size:11.91 Mb
ISBN:503-8-20341-199-1
Downloads:12518
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:FelabarKritiek[ bewerken brontekst bewerken ] Er kwam kritiek op de nieuwe vertaling toen bleek dat termen als "kribbe" en "zondebok" vervangen werden door "voederbak" en "bok" [6]. Voor de gelegenheden waar het Oude Testament geciteerd wordt in het Nieuwe geldt dat die om meerdere redenen soms moeilijk herkenbaar kunnen zijn: het citaat komt uit de Septuagint en die wijkt af van de Masoretische tekst of het citaat is door de Nieuw-Testamentische schrijver aangepast aan zijn bedoeling ermee.

De regel van de NBV is dat de context waarin geciteerd wordt, boven de oorspronkelijke context van het citaat gaat. Minder concordant[ bewerken brontekst bewerken ] De Nieuwe Bijbelvertaling is minder vaak concordant [12] dan de oudere vertalingen. Concordant vertalen betekent dat men hetzelfde woord in de grondtekst steeds met hetzelfde Nederlandse woord vertaalt. Het uitgangspunt is dat elk woord meer betekenissen heeft; en dat het maar weinig voorkomt dat twee woorden precies hetzelfde betekenen in twee talen.

Voorbeelden zijn wet of vlees in de Romeinenbrief. Door per tekst te kijken welke betekenis de woorden hebben, geeft het Nederlands de betekenis zo precies mogelijk weer. Nadeel is echter dat theologische begrippen vlees of wet minder zichtbaar worden, en ook is niet langer zichtbaar hoe Paulus met deze woorden speelt. De NBV wil echter nadrukkelijk vrouwen niet buitensluiten. Voorbeelden zijn: Waar mannen en vrouwen samen aangesproken worden, gebruikt het Grieks het mannelijk meervoud.

In de brieven van Paulus richt hij zich vaak tot adelfoi, letterlijk broeders, in de NBV wordt dat vertaald met Broeders en zusters. In de NBV mag Junia met haar eigen naam onder de apostelen in aanzien zijn. De NBV heeft de twee zinsdelen "wees elkander onderdanig, Hoofdletters[ bewerken brontekst bewerken ] Hebreeuws en Aramees maken geen verschil tussen hoofd- en kleine letters.

Dit is evenmin het geval in oudere Griekse handschriften van het Nieuwe Testament, aangezien deze zonder uitzondering gebruik maken van unciaal schrift. De hoofdletters in de NBV volgen de regels van het Nederlands. Sedert de 18e eeuw is men steeds meer hoofdletters gaan gebruiken om eerbied te tonen, de eerbiedskapitalen.

De NBV gebruikt deze hoofdletters summier. Er worden geen hoofdletters gebruikt voor voornaamwoorden hij, zijn, zich , ook niet als ze op God betrekking hebben. Ook worden geen hoofdletters gebruikt voor woorden uit de godsdienst, zoals tempel, ark enzovoorts.

Gebruik in de katholieke liturgie[ bewerken brontekst bewerken ] Het was aanvankelijk de bedoeling dat deze vertaling in oktober de NBG - en de Willibrordvertaling zou aflossen. Toch werd besloten dat deze beide vertalingen zullen blijven bestaan. Vooral de Willibrordvertaling wordt sinds de herziene uitgave in meer gebruikt, ook onder protestanten. De Rooms-Katholieke Kerk heeft besloten de NBV niet te gebruiken in de liturgie, waar het voorgeschreven lectionarium gebaseerd is op de Willibrordvertaling van met het imprimatur van Het heeft daarmee een predicaat dat gelijk is aan dat van de Statenvertaling en de NBG-vertaling van ; een van deze drie moet "bij voorkeur" worden gebruikt in de erediensten van de bij de PKN aangesloten kerken; andere vertalingen zijn overigens niet verboden.

Critici binnen de PKN vonden de tekst te ver van de brontekst afstaan en meenden er te veel nieuwe, subjectieve inkleuring in te zien.

Ook hieraan is in teamverband gewerkt. Verder zijn er gekleurde kaarten, inleidingen, kaderartikelen, extra voetnoten, enzovoort. Voor sommige christenen is de Studiebijbel te vrij. In kwam een tweede Studiebijbel uit die een meer traditionele lijn volgt, de Studiebijbel in perspectief.

Revisie[ bewerken brontekst bewerken ] In kondigden het Nederlands Bijbelgenootschap en de Katholieke Bijbelstichting een herziening aan, waarin kritiek op de Nieuwe Bijbelvertaling zou worden gewogen. In is het Nederlands Bijbelgenootschap hiermee begonnen.

Op vrijwel elke bladzijde worden veranderingen doorgevoerd. De totstandkoming van de Nieuwe Bijbelvertaling, Heerenveen Klaas Spronk e. De kunst van het kiezen bij het vertalen van de bijbelse geschriften, Zoetermeer

CISCO PWR-RPS2300 PDF

More stuff

Kritiek[ bewerken brontekst bewerken ] Er kwam kritiek op de nieuwe vertaling toen bleek dat termen als "kribbe" en "zondebok" vervangen werden door "voederbak" en "bok" [6]. Voor de gelegenheden waar het Oude Testament geciteerd wordt in het Nieuwe geldt dat die om meerdere redenen soms moeilijk herkenbaar kunnen zijn: het citaat komt uit de Septuagint en die wijkt af van de Masoretische tekst of het citaat is door de Nieuw-Testamentische schrijver aangepast aan zijn bedoeling ermee. De regel van de NBV is dat de context waarin geciteerd wordt, boven de oorspronkelijke context van het citaat gaat. Minder concordant[ bewerken brontekst bewerken ] De Nieuwe Bijbelvertaling is minder vaak concordant [12] dan de oudere vertalingen. Concordant vertalen betekent dat men hetzelfde woord in de grondtekst steeds met hetzelfde Nederlandse woord vertaalt.

HP ELITEBOOK 2730P SERVICE MANUAL PDF

Nieuwe Bijbelvertaling

.

KARL POLANYI EL SUSTENTO DEL HOMBRE PDF

.

ADARSHA SAMAJ NATIONAL DAILY PDF

.

Related Articles